ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית - דרום השרון

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

לרגל חופשת הקיץ לא תתקיים קבלת קהל בוועדה לתכנון ובניה מיום ה' ה- 17/08/17 ועד יום ה' ה- 31/08/17.

מענה טלפוני, מסירת היתרים וטופסי 4 יהיו כרגיל.

עמכם הסליחה
הוועדה המקומית
לתכנון ובניה

 

 

הועדה המקומית דרום השרון הוכרה כועדה הראויה לקבל סמכויות נוספות על פי הרפורמה לחוק התכנון והבניה. לפרטים נוספים

 homepage_bottom_image

*קבלת קהל מדור רישוי, תב"ע ופיקוח:
יום ב' 16:00 - 12:30 , יום ד' 14:30 - 08:30.
טל: 03-9000565, פקס: 03-9000569

*בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני.

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.