ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית - דרום השרון

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הועדה המקומית דרום השרון הוכרה כועדה הראויה לקבל סמכויות נוספות על פי הרפורמה לחוק התכנון והבניה. לפרטים נוספים

 homepage_bottom_image

*קבלת קהל מדור רישוי, תב"ע ופיקוח:
יום ב' 16:00 - 12:30 , יום ד' 14:30 - 08:30.
טל: 03-9000565, פקס: 03-9000569

*בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני.

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.