סגירת תיק בהסדר

להלן פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר:

תיק פיקוח מספר 2016007

תיק פיקוח מספר 2016059