תהליך הוצאת היתר בניה במערכת רישוי זמין

על פי חוק התכנון והבנייה, בקשה להיתר בנייה חייבת להיות ערוכה ומוגשת במערכת רישוי זמין על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
בהמשך מובאת מצגת אשר הוצגה בפני עורכי בקשות ביום עיון שהתקיים ב-13.7.2017 במועצה.
מטרתה להבהיר ולהקל את תהליך הוצאת ההיתר במערכת רישוי זמין תוך שיתוף פעולה מיטבי בין עורכי הבקשות וצוות הוועדה.
בנוסף מצורף תיק מידע להיתר לדוגמא, אשר הוצג לעורכי הבקשות ביום העיון.

להלן רשימת מסמכים הנדרשים לשלבי הבקשה להיתר. הרשימה הינה כללית. ייתכנו בה שינויים בתנאים לבקשות מסוימות, על פי העניין. מידע מדויק יימסר בתיק המידע להיתר.

תנאים להיתר - רשימה כללית
מצגת ליום עיון לעורכי בקשות להיתרים
תיק מידע להיתר - דוגמה

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים