טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7832
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 בניית מבנים חקלאיים למטרות חקלאיות או שימוש חורג מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת מעל 100 מ"ר מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין:סלילת או הרחבת ד מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 בניית מיתקנים הנדסיים או מבנים לתעשיה כבדה, או שי מ"ק 3.65 3.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב לפי נפח המאגר:מאגרי מים וביוב בנפ מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מקוסנטרוקציות : שטחי נמל וכל מב מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.450 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי (עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.451 תוספת לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי (מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה : עבודות חציבה, כריה, חפירה או מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות שאינם חלק מהנין ואינם משר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר : הקמת גדר - למעט גדר חקלאית או גדר ביטח מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 עבודה מצומצמת ועבודות אחרות : לעבודה הטעונה היתר בקשה 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי תקנות עבודה מצומצמת בקשה 60.89 60.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה : בתי תפילה בקשה 0.00 0.00
היטלי פיתוח הטלים מקומיים 2.01.00 אגרת אישור לטאבו יח' 48.00 121.93
היטלי פיתוח הטלים מקומיים 3.1.0 היטל ביוב יח' 3,500.00 5,655.17
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז4 פיקדון ידני בקשה 0.00 0.00