הנחיות תכנון

כחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה נדרשת כל ועדה לנסח הנחיות מרחביות לתחומה.
הנחיות אלה מאפשרות שמירה על שפה עיצובית כוללת ואחידה למרחב התכנון ולאזורים השונים בו.
הן מבטיחות וודאות ושקיפות לתושבים, ליזמים ולעורכי בקשות להיתרים.
ההנחיות המרחביות אינן משנות או מחליפות תכניות מפורטות, אלא מוסיפות עליהן.
מליאת הועדה המקומית אישרה הנחיות מרחביות לתחום המועצה ביום 26 ביולי 2016, בישיבתה 2016004.
הנחיות אלה מרכזות את הנהוג במועצה עד היום ובמידת הצורך יעודכנו בהמשך.

הנחיות מרחביות לתקנות הפטור מהיתר בניה

הנחיות מרחביות כוללות 

הנחיות מרחביות אזור תעשייה בנימין

עלויות ותועלת של בנייה ירוקה בישראל ובעולם

המדריך לשיפוץ ירוק

קוי בנין לבריכות במגרשים הקטנים מ- 800 מ"ר

הנחיות מרחביות לקמינים

הנחיות לתכנון תנועה וחניה