עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

 • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

  מספר התוכנית:
  תוכנית מש/1
  opener
  שם התוכנית:
  תע"ש השרון - מתחם "קדמת השרון"
  סטטוס התוכנית:
  בתוקף
  סוג התוכנית:
  תוכנית מפורטת
  סמכות התוכנית:
  ועדה מחוזית
  שטח בדונם:
  7.43
  מטרת התוכנית:
  לסלק מפגע בטיחותי וסביבתי.
  לפתח מוקד תעסוקה ושירותים מטרופוליני משני, להרחיב אשורי מגורים ברמת השרון ובהרצליה ולהוסיף מגורים להוד השרון ורמות השבים.
  לקבוע תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות.
  ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה לאשזורי מגורים, תסוקה, בנייני ציבור, שטחים פתוחים, דרכים, מסילות וחניות, מתקני תשתית ולשימושים נלוים.
  לשפר את מגוון סוגי המגורים והשטחים הפתוחים ולתרום לשיפור איכות החיים בישובים הגובלים.
  לקבוע תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה ונכסי נוף.
  לקבוע אזורי תכנון.
 • נתוני מתן תוקף:

  opener
  תאריך:
  22/03/2018
  ילקוט פרסומים:
  7738
  עמוד:
  6390
 • נתוני הפקדה:

  opener
  תאריך:
  21/06/2012
  ילקוט פרסומים:
  6435
  עמוד:
  4891
 • כתובת:

  opener
  יישוב: רמות השבים
  רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
  דרום השרון רמות השבים
 • נתוני מקרקעין:

  קיימים 31 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
  גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
  6452 לא 367 367 כן
  6452 לא 281 281 כן
  6452 לא 1 1 לא
  6452 לא 274 274 לא
  6452 לא 278 278 לא
  6452 לא 330 330 לא
  6452 לא 335 335 לא
  6452 לא 337 337 לא
  6452 לא 365 365 לא
  6452 לא 369 369 לא
  6452 לא 406 406 לא
  6453 לא 1 1 כן
  6453 לא 27 27 כן
  6453 לא 35 43 כן
  6453 לא 123 123 כן
  6453 לא 128 128 כן
  6453 לא 133 133 כן
  6453 לא 135 136 כן
  6453 לא 138 138 כן
  6453 לא 141 141 כן
  6453 לא 145 146 כן
  6453 לא 148 149 כן
  6453 לא 11 11 לא
  6453 לא 57 57 לא
  6453 לא 125 125 לא
  6453 לא 127 127 לא
  6453 לא 156 156 לא
  6453 לא 159 159 לא
  6453 לא 269 269 לא
  6453 לא 284 284 לא
  6453 לא 297 297 לא
 • בעלי עניין:

  קיימים 24 בעלי עניין לתוכנית זו opener
  סוג שם
  יזם ממשלת ישראל
  מתכנן אלי פירשט
  בעלים מנהל מקרקעי ישראל
  מודד הלפרין פלוס
  מתנגד החברה להגנת הטבע
  מתנגד ועד מקומי רמות השבים
  מתנגד רשות שדות התעופה
  מתנגד וגנהיים שלום
  מתנגד וגנהיים אדריכלים ע"י וגנהיים דוד
  מתנגד ועדה מקומית "דרום השרון"
  מתנגד אדם טבע ודין
  מתנגד תושבי הרצליה הצעירה ותושבי רמת השרון
  מתנגד ועד שכונת נווה עמל הרצליה
  מתנגד רבקה רגב
  מתנגד תושבי מתחם התרנגול רמות השבים
  מתנגד שורשי נדל"ן וקו הים נדל"ן בע"מ
  מתנגד ד"ר אוריה גנאל
  מתנגד אפי ויומטוב טרנטו, שרית וניר זוננשיין
  מתנגד דרור עולמי ודרור עזרא - חברי מועצת העיר הרצליה
  מתנגד אבי גרובר, ליבי בייקין, יוגב שרביט
  מתנגד ליאנה ותום סטרוגו
  מתנגד עודד בונה
  מתנגד אריה גבע
  מתנגד בירגר דפנה
 • גליון דרישות:

  לא קיימות דרישות לתוכנית זו opener
 • ישיבות:

  תוכנית זו טרם שובצה לישיבת ועדה opener
 • שלבי טיפול:

  קיימים 4 שלבים לתוכנית זו opener
  סטטוס שלב תאור שלב תאריך
  נוכחי ס.117 - פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בילקוט פרסומים 22/03/2018
  סגור ס.112 - החלטה על מתן תוקף לתכנית מתאר ע"י ו. מחוזית/מ. ארצית 28/02/2017
  סגור ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בילקוט פרסומים 21/06/2012
  סגור ס.62(א) - קבלת תכנית 12/06/2012
 • ארכיב קבצים:

  קיימים 11 קבצים לתוכנית זו opener
  תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
  ג2 תשתיות מים ביוב וניקוז 20/06/2018 לצפיה
  ג3 תשתיות מים ביוב וניקוז 20/06/2018 לצפיה
  ג4 תשתיות מים ביוב וניקוז מפת אגני ניקוז 20/06/2018 לצפיה
  ג5 חשמל תאורה ותקשורת 20/06/2018 לצפיה
  ד2 נספח נוף 20/06/2018 לצפיה
  מצב מאושר 20/06/2018 לצפיה
  מצב מוצע 20/06/2018 לצפיה
  נספח ב תנועה 20/06/2018 לצפיה
  נספח ז2 - רקע זיהום 20/06/2018 לצפיה
  נספח תנועה 20/06/2018 לצפיה
  תקנון מש1 20/06/2018 לצפיה