קישורים לזום לישיבות משנה

עודכן בתאריך 04.08.2021

קישור זום לישיבת משנה 202110 שתתקיים בתאריך 10/8/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

עודכן בתאריך 25.7.2021

קישור זום לישיבת משנה 202109 שתתקיים בתאריך 28/7/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

עודכן בתאריך 01.07.2021

קישור זום לישיבת משנה 202108 שתתקיים בתאריך 4/7/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

עודכן בתאריך 20.5.2021

קישור זום לישיבת משנה 202107 שתתקיים בתאריך 23/5/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

 

קישור זום לישיבת משנה 202106 שתתקיים בתאריך 19/5/2021 בשעה 17:30

קישור לישיבת זום

 

עודכן בתאריך 6.4.2021

קישור זום לישיבת משנה 202105 שתתקיים בתאריך 11/4/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

עודכן בתאריך 10.3.2021

קישור לישיבת משנה 202104 שתתקיים בתאריך 16/3/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

 

עודכן בתאריך 25.1.2021

קישור לישיבת משנה 202102 שתתקיים בתאריך 31/1/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

עודכן בתאריך 3.1.2021

קישור לישיבת משנה 202101 שתתקיים בתאריך 10/1/2021 בשעה 17:00

קישור לישיבת זום

עודכן בתאריך 4.11.2020

קישור לישיבת משנה 202015 שתתקיים בתאריך 9/11/2020 בשעה 14:30

קישור לישיבה בזום

עודכן בתאריך 26.10.2020

קישור לישיבת מליאת הוועדה המקומית 2020001 שתתקיים בתאריך 26/10/2020 בשעה 17:00

קישור לישיבה בזום

 

עודכן בתאריך 14.10.2020

קישור לישיבת משנה 202014 שתתקיים בתאריך 18/10/2020 בשעה 17:00

קישור לישיבה בזום

 

עודכן בתאריך 29.9.2020

קישור לישיבת משנה 202013 שתתקיים בתאריך ה29.09.2020 בשעה 17:00

קישור לישיבה בזום 

 

עודכן בתאריך 6.9.2020

קישור לישיבת משנה 202012 ב ZOOM שהתקיימה ב6.9.2020 בשעה 15:00

קישור לישיבה בזום קוד ישיבה: 98974365581