עדכונים

 • חופשה מרוכזת

  לרגל חופשת הקיץ לא תתקיים קבלת קהל בוועדה לתכנון ובניה בתאריכים 21-30.8.2023  

  מענה טלפוני, מסירת היתרים וטופסי 4 יהיו כרגיל.

 • כתב הארכת הסמכה ממשרד הפנים

  ב- 12.7.21 התקבל מכתב ממשרד הפנים על אישור להארכת ההסמכה של ועדת מקומית דרום השרון כוועדה עצמאית לתקופה של שלוש וחצי שנים.

  כתב הסמכה - חתום 2021

 • קישורים לזום לישיבות משנה

  להלן דף המרכז את כל קישורי הזום לישיבות משנה

  דף לקישורים לישיבות משנה

 • הוועדה המקומית דרום השרון

  הוועדה המקומית דרום השרון הוכרה כוועדה הראויה לקבל סמכויות נוספות על פי הרפורמה לחוק התכנון והבניה. לפרטים נוספים

מידע כללי

 

תמונות נוף

חדשות

 • הודעה בדבר אי תחולת פרק ה'4 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

  הודעה בדבר אי תחולת פרק ה'4 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, רישוי באמצעות מורשה להיתר בתחום מועצה אזורית דרום השרון.
  מועצת דרום השרון בישיבתה מיום י"ב באדר התשפ"ג (5 במרץ 2023) החליטה בהתאם להוראת סעיף 158 נו (א) לחוק  התכנון והבנייה לקבוע כי הוראות פרק רישוי עצמי על ידי "מורשה להיתר" לא יחולו בכל תחום שיפוטה של הרשות המקומית דרום השרון.

 • ביום 10 בינואר 2022 נחתם צו התכנון והבנייה לפיו מרחב התכנון באזור התעשייה ספיר מועבר ממועצה אזורית דרום השרון לוועדה מרחבית אפק.

  צו התכנון והבנייה (דרום השרון)(תיקון), התשפ"ב 2022-

  בתוקף סמכותי 1 לפי סעיף 16 (ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 ,

  אני מצווה לאמור:

  1 . מרחב התכנון המקומי דרום השרון ), לפי צו התכנון

  והבנייה (דרום השרון), התשנ"ו 1996 , ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול

  בתשריט הערוך בקנה מידה 1:2,500 החתום בידי ביום כ"א בחשוון התשפ"ב ) 27

  באוקטובר 2021 ( ובתשריט הערוך בקנה מידה 1:5,500 החתום בידי ביום כ"ב בטבת

  התשפ"ב ( 26 בדצמבר 2021 ).

  2 . עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי

  הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

  ולבנייה דרום השרון, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

  האמורים פתוחים לקהל.

  3 . תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

  4 . דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של

  צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית

  או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו;

  בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

  ח' בשבט התשפ"ב ( 10 בינואר 2022 )

  אי י ל ת שקד

  שרת הפנים

  (קובץ תקנות 9930 , עמ' 1752-1753 , י"ד בשבט התשפ"ב 16.1.2022)

 • לקראת כניסתם של מכוני הבקרה לחובה בתאריך 06.07.2021 , אגף מכוני בקרה פועל להדרכות לכלל הועדות עם דגשים מרכזיים בתהליך העבודה עם מכוני הבקרה, בנוסף יתקיימו הדרכות לעורכי בקשות יתקיימו בתאריכים 26.5.21, 2.6.21, 9.6.21, 16.6.21, 23.6.21, 30.6.21 בין השעות 10:00-12:00.

  קישור לרישום ערכי הבקשות

 • שירות חדש בוועדה המקומית

  הגשת אישורים משלב אישור תחילת עבודות ועד לתעודת גמר

  קישור למצגת

 • שירות חדש באתר ההנדסי

  הגשת התנגדויות לבקשות להיתר ותוכניות בנין עיר

  למעבר לעמוד

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.